Кримінальне право

Презумпція невинуватості у кримінальному процесі

Відповідно до ч. 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

Процесуальні дії у режимі відеоконференції під час судового провадження

Судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду (дистанційне судове провадження), у разі:
  • неможливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин;

Розумність строків у кримінальному процесі

В умовах сьогодення українська правова система перебуває у стані докорінної перебудови, що обумовлюється побудовою демократичної, правової і соціальної держави. Це можливо лише за умови, що сама людина, її конституційні права та свободи стануть головним принципом функціонування суспільства, в якому верховенства набувають загальнолюдські цінності.