Юридичний аутсорсинг

Юридичний аутсорсинг – це правове забезпечення поточної діяльності клієнта, яке здійснюється нашою фірмою на договірних засадах. При цьому клієнт позбавляється необхідності постійно тримати у штаті юриста і платити йому зарплату, навіть коли немає нагальної потреби у його роботі. Таким чином, наші клієнти мають змогу оптимізувати свої витрати.

Ми пропонуємо ефективні рішення й запобігаємо появі негативних наслідків в умовах надзвичайної розгалуженості, великої кількості суперечностей і прогалин національного законодавства.

Наші послуги:

-          аналіз законодавства, яке регулює вибраний клієнтом вид діяльності, консультації щодо застосування нормативно-правових актів;

-          представництво клієнта перед контролюючими органами, захист під час перевірок, оскарження рішень контролюючих органів;

-          представництво в органах державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів;

-          представництво в судах адміністративної, господарської, загальної юрисдикції будь-якої інстанції;

-          звернення до Конституційного Суду України з питань тлумачення і застосування законодавства;

-          повна всебічна перевірка установчих та інших документів на їх відповідність чинному законодавству;

-          правова експертиза договорів, підготовка і супровід при укладенні, зміні та розірванні договорів;

-          підготовка внутрішніх нормативно-розпорядчих документів;

-          регулювання трудової діяльності: складання документації з трудових правовідносин (накази, трудові договори, колективні договори, договори про повну матеріальну відповідальність, посадові інструкції тощо), вирішення трудових спорів, дотримання вимог законодавства про захист персональних даних;

-          правовий захист інформації,

-          захист честі, гідності та ділової репутації. 

Повний пакет послуг з аутсорсингу і їхня вартість в кожному конкретному випадку визначається індивідуально, виходячи з виду та обсягу діяльності, а також вимог наших клієнтів.

Послуги

Переваги

Лояльні ціни на юридичні послуги

Фіксована вартість

Відсутність додаткових платежів

Своєчасне надання послуг

Виконання судових рішень

Задати питання