Позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав є крайнім засобом сімейно-правового характеру, який застосовується до батьків, що не забезпечують належне виховання своїх дітей. Такий засіб може застосовуватись тільки за рішенням суду. Закон встановлює ряд підстав, з яких батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, перелік яких наведено нище.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

 • свідоцтво про народження дитини або всіх дітей, щодо яких стоїть питання про позбавлення батьківських прав;
 • свідоцтво про шлюб або його розірвання, якщо шлюб був зареєстрований офіційно;
 • акт обстеження житлово-побутових умов дитини і кожного з батьків;
 • довідка про реєстрацію батьків і їхньої дитини за формою 9;
 • довідка про характеристику житлових приміщень кожного з батьків, видана за формою 7;
 • документи, що підтверджують право батьків на користування житловим приміщенням.  
 • особистісна характеристика, отримана за місцем роботи відповідача;
 • особистісна характеристика, отримана за місцем роботи позивача;
 • документи, що підтверджують матеріальне становище, як позивача, так і відповідача;
 • повна достовірна інформація, підтверджена документально про всі види наявних у батьків джерел доходу;
 • залежно від конкретного випадку можуть знадобитися і інші додаткові документи.

ДЕТАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГИ:

 • Збір документів і пояснень свідків, які характеризують одного з батьків з негативного боку.
 • Звернення до органів опіки та піклування.
 • Підготовка та направлення позовної заяви про позбавлення батьківських прав.
 • Участь у  розгляді позовної заяви про позбавлення батьківських прав судом за позовною заявою одного з батьків або особи, що їх заміняє.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ:

Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, наведених пунктами 2, 4 і 5 лише у разі досягнення ними повноліття.

Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.

Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки кримінального правопорушення, він письмово повідомляє про це орган досудового розслідування, який розпочинає досудове розслідування.

Правові наслідки позбавлення батьківських прав. Особа, позбавлена батьківських прав:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини.

Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.

Переваги

Лояльні ціни на юридичні послуги

Фіксована вартість

Відсутність додаткових платежів

Своєчасне надання послуг

Виконання судових рішень

Задати питання