Внесення змін до установчих документів

Під час діяльності підприємства часто виникє необхідність у проведенні змін в організації бізнесу. Це може бути зміна організаційно-правової форми (перетворення), зміна назви або місцезнаходження, зміна розміру статутного капіталу або розміру часток учасників, зміна кількості учасників або їх осіб, зміна предмета або мети діяльності тощо. 

Такі зміни підлягають спочатку внесенню до установчих документів, а потім обов'язковій державній реєстрації. Кожна зміна потребує певного встановленого законом документального оформлення.

Іноді виникає необхідність у зміні директора/керівника юридичної особи або зміні видів економічної діяльності. Зазначені зміни також підлягають державній реєстрації.

 

Наші досягнення: 

479 успішно проведених змін

624 розроблені документи

47 ліквідованих підприємств

208 зареєстрованих платників ПДВ

20 юридичних адрес у м. Києві

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

 • копія паспорта та ідентифікаційного номера нового учасника-фізичної особи;
 • копія виписки з ЄДР нового учасника-юридичної особи;
 • легалізований у встановленому порядку витяг із торговельного, банківського або судового реєстру країни місцезнаходження нового учасника-юридичної особи (для нерезидентів);
 • оригінали установчих документів (статут або засновницький договір) юридичної особи, про яку вносяться зміни, з усіма чинними змінами;
 • нотаріально посвідчена заява про вихід учасника-фізичної особи та передачу його частки в статутному капіталі іншій особі; 
 • довіреність, посвідчена печаткою юридичної особи, зміни в установчі документи якої вносяться;
 • копія свідоцтва про смерть учасника (у випадку внесення змін, пов'язаних із зміною складу учасників юридичної особи на підставі факту смерті учасника-фізичної особи та відмови інших учасників у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу учасників);
 • копія паспорта та ідентифікаційного номера нового директора/керівника юридичної особи

ДЕТАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГИ:

 • підготовка рішень (протоколів) учасників про внесення змін до установчих документів юридичної особи;
 • підготовка змін до установчих документів або нової редакції установчих документів юридичної особи;
 • підготовка заяв, договорів про передачу або продаж часток учасників у статутному капіталі юридичної особи;
 • надання нової юридичної адреси;
 • реєстрація змін до установчих документів в ЄДР і отримання виписки;
 • отримання нової печатки;
 • реєстрація проведених змін у податковій;
 • реєстрація підприємства платником ПДВ та/або єдиного податку;
 • отримання витягу з Реєстру платників ПДВ;
 • скасування старих і отримання нових ключів для подання податкової звітності;
 • відкриття рахунків у банках

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ:

Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.

Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.

Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.

Законом, який визначає поняття і види господарських (підприємницьких) товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників, є Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року N 1576-XII.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

У статуті товариства вказуються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.

У засновницькому договорі товариства визначаються зобов'язання учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників, якщо додаткові вимоги щодо змісту засновницького договору не встановлені цим Кодексом або іншим законом.

Юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.

У разі ненадходження в установлений строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний надіслати поштовим відправленням протягом п'яти робочих днів з дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки.

У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Якщо державному реєстратору повернуто поштове відправлення, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

Переваги

Лояльні ціни на юридичні послуги

Фіксована вартість

Відсутність додаткових платежів

Своєчасне надання послуг

Виконання судових рішень

Задати питання