Спростування недостовірної інформації розміщеної в Інтернеті

В умовах сьогодення всесвітня мережа Інтернет є найбільш масовою системою розміщення різного роду інформації, яка поширюється миттєво без будь-якої перевірки щодо її достовірності та часто розміщується без зазначення її автора.

Небезпека поширення інформації в мережі Інтернет полягає в тому, що недостовірна інформація, яка може принижувати честь та гідність особи, як правило, поширюється водночас по декількох інформаційних каналах: телебачення, друковані ЗМІ, соціальні мережі, обговорення громадськістю тощо.

У випадку розміщення інформації в друкованих ЗМІ, вона детально вивчається редакторами і її автори як правило відомі, що дає можливість, у разі необхідності, звернутися до суду з позовом про її спростування як до видання, так і до автора. Натомість, у випадку розміщення інформації в мережі Інтернет, то вона поширюється миттєво без будь-якої цензури та часто без зазначення її автора.

Це саме стосується і усного лихослів’я, яке не лише ображає особу, але і водночас принижує її особистість в очах суспільства.

Професійний захист честі і гідності та ділової репутації особи є доволі складним завданням, оскільки воно полягає не лише у розшуку справжнього автора, що дуже складно зробити, особливо в умовах Інтернету, але і оперативного спростування такої інформації.

Для цього потрібно чітко визначитись яка саме та в який спосіб була поширена інформація, що порушує особисті немайнові права заявника, встановити час і осіб, яким така інформація повідомлена, інші обставини, які мають юридичне значення, встановити та належним чином зафіксувати докази, що підтверджують кожну з таких обставин, а також зазначити спосіб захисту, щоб захистити своє порушене право.

Таким чином, перед юристами стоїть непросте завдання, яке полягає в тому, щоб випрацювати якнайкращий механізм, який би надав можливість своєчасно і оперативно отримати надійний захист від розповсюдження недостовірної інформації, яка є негативною та такою що принижує честь та гідність особи.

Суб’єкти, які можуть бути притягнуті до відповідальності за поширення недостовірної інформації.

Належним відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта, особи яких позивач повинен установити та зазначити в позовній заяві.

Якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли інформація є анонімною і доступ до сайта - вільним, належним відповідачем є власник веб-сайта, на якому розміщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він створив технологічну можливість та умови для поширення недостовірної інформації.