Що робити, коли кошти без відома власника зникли з банківської картки?

Відтепер компенсація за викрадені шахраями кошти з карткового рахунку повинна виплачуватися банком, якщо він не доведе, що власник своїми діями чи бездіяльністю сприяв втраті, незаконному використанню ПІН-коду або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції.

Так, згідно рішення Верховного Суду України від 13.05.2015 у справі № 6-71цс15 українським банкам заборонено безпідставно відмовляти власникам платіжних карт у відшкодуванні збитку при крадіжках грошей з рахунків з використанням ПІН-коду.

Верховний Суд України розглядаючи зазначену справу сформулював правову позицію відповідно до якої банк має право не повертати людині зниклі кошти тільки у тому разі, коли зможе довести, що заволодіння коштами клієнта сталося з його вини.

Таким чином, обов’язок доказування щодо викрадення грошових коштів з банківської картки лежить не на клієнту, а на банку.

У випадку якщо клієнт звернувся до банку із заявою про викрадення з його рахунку грошей, то банк не має права відмовити йому у компенсації коштів на тій підставі, що власник картки порушив умови договору щодо нерозголошення ПІН-коду третім особам.

Закінчились ті часи, коли банківські службовці робили вигляд, що не знають, як шахраї зламують карти з магнітною смугою і заволодівають чужими коштами.

Окремо слід звернути увагу ще й на той факт, що відповідно пунктів 6.7, 6.8 Положення «Про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2010 № 223 банк у разі здійснення недозволеної або некоректно виконаної платіжної операції, якщо власник картки невідкладно повідомив про них, що ним не виконувалися або які були виконані некоректно, негайно відшкодовує платнику суму такої операції та, за необхідності, відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції.

Згідно статті 1073 ЦК України у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк після виявлення порушення повинен не тільки зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта, а й сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.