Порядок легалізації профспілок та їх об’єднань

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ, ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ТА ВЗЯТТЯ ДО ВІДОМА ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФСПІЛОК

 • заява від засновників чи керівників виборних органів, підписи яких завіряються у встановленому Законом порядку;
 • статут профспілки у 2-х примірниках;
 • протокол установчих (загальних) зборів, конференції з рішенням про заснування профспілки, затвердження статуту, вибори органів управління;
 • відомості про склад виборних органів управління профспілки;
 • дані про наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно- територіальних одиницях;
 • відомості про засновників профспілки;
 • дані про засновників об'єднання профспілок та угоду між засновниками об'єднання профспілок (виключно для об'єднань профспілок).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ДЛЯ ВЗЯТТЯ ДО ВІДОМА ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАЛЕЖНІСТЬ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО ПРОФСПІЛКИ ІЗ ВСЕУКРАЇНСЬКИМ ЧИ ІНШИМ СТАТУСОМ

Відповідно до частини 7 статті 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" для взяття до відома інформації про  належність профпілкової організації до профспілки зі всеукраїнським чи іншим статусом слід подати відповідному управлінню юстиції за місцем знаходження організації профспілки повідомлення з посиланням на свідоцтво Всеукраїнської чи іншої професійної спілки.

Рішення щодо легалізації професійної спілки, об'єднання профспілок, щодо взяття до відома інформації про належність профспілкової організації до профспілки із всеукраїнським чи іншим статусом управлінням юстиції приймається протягом місячного терміну. Частиною 9 статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено, що професійні спілки, їх об'єднання набувають статусу юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту. Для забезпечення прав професійних спілок, їх об'єднань, та організацій, на виконання вимог частини 4 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» засновники чи керівники виборних органів профспілки, їх організації додатково подають заповнену реєстраційну картку № 1. Форми реєстраційних карток затверджені наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України від 20.04.2007 № 54. Легалізація професійних спілок, їх організацій відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 143 «Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян» здійснюється безкоштовно.

Зміни до статутних документів професійних спілок, їх об'єднань, організацій роботодавців та їх об'єднань, у тому числі і щодо зміни назви, місця знаходження, реєструються у визначені законодавством для їх реєстрації терміни (професійні спілки, їх об'єднання – протягом місяця з дня надходження заяви, організації роботодавців, їх об'єднання – протягом 3-х денного терміну). Для їх реєстрації управлінню юстиції подаються:

 • копія рішення статутних органів про скликання Загальних зборів , конференції, засвідчену печаткою профспілки, об'єднання профспілок, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

 • копію рішення Загальних зборів, Конференції, на яких (якій) прийнято рішення про внесення змін до статуту, засвідчену печаткою відповідної організації чи об'єднань;

 • статут з внесеними змінами у двох примірниках;

 • заяву від керівника профспілки, об'єднання профспілок, організації роботодавців, об'єднання роботодавців про реєстрацію змін до статуту організації, об'єднання на адресу управління юстиції;

 • якщо у статуті змінюється юридична адреса – копію документу, що підтверджує право профспілки, організації роботодавців чи їх об'єднаннями використовувати вказане у статуті приміщення.