Порядок реєстрації права власності на земельну ділянку

Порядок реєстрації права власності на земельну ділянку передбачає внесення відомостей про неї до двох реєстрів. Одним із таких реєстрів є Державний земельний кадастр, іншим є Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до положень Закону України «Про «Про державний земельний кадастр» (далі – Закон) під державною реєстрацією земельної ділянки слід розуміти процес внесення до Державного земельного кадастру передбачених Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.

Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі Внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру є обов'язковим (ст. 20 Закону). Згідно ст. 79-1 Земельного кодексу України формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі. Відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» заява про державну реєстрацію прав власності на земельну ділянку може подаватися державним кадастровим реєстратором, який здійснив державну реєстрацію такої земельної ділянки. Така заява подається в електронній формі. За результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої державним кадастровим рестратором, орган державної реєстрації прав надсилає державному кадастровому реєстратору документи, оформлені за результатом розгляду такої заяви та свідоцтво про право власності на нерухоме майно для їх видачі заявнику.